Leiekjørere på Kvikne

Har du behov for transport med snøskuter i løpet av vinteren, finnes det lokale sjåfører i Kvikne som kan ta på seg oppdrag. Nedenfor er en liste over sjåfører som er godkjent til våren 2020.

LEIEKJØRERE I TYNSET KOMMUNE 2017 – 2020
Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark, § 5 bokstav a gis
følgende personer løyve til å drive leiekjøring i Tynset kommune for perioden 1. november 2017 – 20. april 2020:

Navn/ Område/ Telefon
1 Ingar E. Frengstad Kvikne 909 75 996
2 Halvor Løkken Kvikne 909 79 266
3 Rune Storli Kvikne 995 85 227
4 Gjermund Rønning Kvikne 905 84 793
5 Olav Moen Kvikneskogen 907 91 031
6 Odd Arne Rønning
Obs! inaktiv vinter 2017/18
Nytrøa 412 50 866
7 Jarne Storås Lonåsen/Magnilldalen 907 94 570


Dette er leiekjørerne i Kvikne-området, se komplett liste for hele Tynset HER (PDF-fil)

Kvikne Hytteservice