Om Kvikne Hytteservice

Kvikne hytteservice ble etablert i februar 2019. Bedriften er et enkeltpersonforetak, og det er Kari Nystuen som er innehaver av firmaet.
Kvikne Hytteservice vil være et tilbud til hytteeiere på Kvikne (i Nord-Østerdalen) og omegn.