Leiekjørere på Kvikne

Følgende personer har løyve til å drive leiekjøring med snøscooter på Kvikne for perioden 1.november 2020–20.april 2023:

Rune StorliKvikne
Kviknehytta AS (Gjermund Rønning)Kvikne
Kjetil MoenKvikneskogen/Nytrøa/Lonåsen

Kvikne Hytteservice