Se opp for hjortevilt på veiene

De fleste viltpåkjørsler skjer i månedene desember, januar og februar, så det er god grunn til å følge ekstra med i tiden framover. En elg beveger seg opptil 10–12 meter i sekundet, så det sier seg selv at det kan være vanskelig å oppdage et dyr på vei ut i veibanen før det er for sent. Plutselig er elgen eller rådyret rett foran bilen, og de er ofte flere i samme følget, så ser du en kan det fort komme flere hakk i hæl.

Husk at man plikter å varsle viltnemda hvis man er uheldig å kjøre på dyr, eller hvis man ser skadde dyr ved veien. Merk gjerne stedet med en plastpose eller ett gult viltbånd som man kan få hos de fleste bensinstasjoner, og ring politiet på 02800. Politiet varsler i sin tur viltnemnda i den aktuelle kommunen. Viltnemnda består av kyndige personer som rykker ut og vurderer hva som skal skje med fallviltet.

I Hedmark skjer det i snitt en dødsulykke annenhvert år på grunn av vilpåkjørsel, mens det skades omtrent 10 personer i året av samme årsak.

Oppfordringen er derfor; kjør forsiktig og vær litt ekstra obs på hjortevilt nå i vintermånedene.

Kvikne Hytteservice